Zelené plochy použité podle typ

Hledáte zvláště typ z zelené plochy?
Získejte přístup k seznamům inzerátů naZelené plochy použité : Trávníkový žací stroj, Mikro traktor, Drtič s vodorovnou osou, Monokultivátor, Drtič větví...

Můžete přímo zobrazit i podrobnosti typ : Rotační brány.

Počet zelené plochy k dispozici je uveden v závorkách.