Hlavní nabídka
Můj prostor
Evropa-Agri.cz vám poskytuje rady ke klidnému nákupu a prodeji vašich použitých zemědělských strojů!

Rady pro kupující použitých zemědělských strojů

Porovnejte ceny podobných zemědělských traktorů

Pozor na příliš nízké či příliš vysoké ceny oproti traktorům podobných značek a s odpovídajícím počtem hodin.

Kontaktujte prodejce

Dávejte přednost telefonickým kontaktům. Ověřte si, zda poskytnuté telefonní číslo odpovídá zemi prodejce. Vyvarujte se volání a čísla začínající 08, jedná se o čísla se zvýšenou sazbou.

Informujte se na historii

I když jsou v inzerátu uvedeny podrobné technické parametry vozidla, neváhejte se prodejce zeptat, jaké byly podmínky používání zemědělského stroje.

Zkontrolujte stav traktoru

Máte-li možnost, dojeďte si vyzkoušet traktor nebo techniku a zkontrolovat, zda nevykazuje viditelné vady (hydraulické hadice, úniky oleje, motor atd.)

Zkontrolujte papíry

Při transakci vám musí prodejce dodat faktury za servis a zprávy o pravidelných celkových kontrolách.

Podezřelý prodejce?

Náš tým systematicky ověřuje totožnost profesionálních prodejců, kteří podávají inzeráty na Evropa-Agri.cz. Pokud máte přesto pochybnosti nebo se vyskytne nějaký problém s prodejcem, neváhejte nám to sdělit.